Konsultacje behawioralneGdy masz problem ze swoim psem, martwi Cię jego zachowanie, zapraszam na konsultacje behawioralne. Takie spotkanie zawsze odbywa się w domu u opiekunów. Tylko tam mogę zobaczyć psa w naturalnym środowisku. Przed spotkaniem wysyłam ankietę do wypełnienia, aby usprawnić nasze spotkanie. Jeśli jest taka potrzeba idziemy wspólnie na spacer. Podczas konsultacji przeprowadzam wywiad na temat psa, obserwuję jego zachowanie. Po spotkaniu wysyłam podsumowanie oraz zalecenia.
Najbliższe jest mi podejścia oparte na budowania prawidłowej relacji z psem oraz zaspokojenie jego potrzeb.